Contributies

Aan de diverse lidmaatschappen hangen de volgende contributiebijdrage:

 
Contributiebijdrage 2018

Lidmaatschap

Bedrag inclusief KNLTB-lidmaatschap

Junioren t/m 15 jaar (inclusief 10 gratis tennislessen)

€ 126,-

Aspirant senior 16 en 17 jaar (inclusief 8 gratis tennislessen)

€ 140,-

Studentleden 18 t/m 22 jaar*

€ 140,-

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 189,-

Daglidmaatschap

€  99,-

Deze contributies zijn excl. de kosten voor de competitie (€ 40)

*bij inschrijving dient een kopie van studentenkaart bijgevoegd te worden.


Gezinskorting*:
Voor gezinsleden, op hetzelfde adres, geldt een korting.
Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 25%.
Het vierde gezinslid en volgende gezinsleden ontvangen een korting van 50% korting.

* de gezinskorting geldt niet voor acties en lidmaatschap studenten. De kortingen worden berekend over de laagste contributies.


(Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud)

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar). Derhalve vóór 1 December van een kalenderjaar. Dit kan middels dit formulier.

Wijzigen lidmaatschap
Het wijzigen van lidmaatschap bijvoorbeeld van senior lidmaatschap naar daglidmaatschap dient vóór 1 december voorafgaand van het nieuwe tennisseizoen schriftelijk aangegeven te worden via ledenadministratie@vredenburch.nl