Bestuur LTC Vredenburch


Bestuur van LTC Vredenburch

Tennispark Vredenburch
Huis te Landelaan 3
2283 SB  Rijswijk(ZH)
tel : 070-3997715


Voorzitter:
VACANT

Ledenadministratie:
Man Ling Chung
ledenadministratie@vredenburch.nl

Penningmeester:
Roos Ouwehand
administratie@vredenburch.nl
ING:NL49INGB0002586419
t.n.v. LTC Vredenburch te Rijswijk

Algemeen bestuurslid:
Wouter Tichler

Marloes Versteeg


Voorzitter Technische commissie:
Jeffrey Salij
technischecommissie@vredenburch.nl


Jeugdcommissie:
Martijn van 't Westende
jeugdcommissie@vredenburch.nl

Contact Recreatie Commissie:
VACANT

Website & Communicatie:
Marloes Versteeg
info@vredenburch.nl


Wilt u lid worden van een van de commissies ?

Neem dan contact op met een van de bestuursleden!