Contributies

Aan de diverse lidmaatschappen hangen de volgende contributiebijdrage:

 
Contributiebijdrage 2017

Lidmaatschap

Bedrag inclusief KNLTB-lidmaatschap

Junioren t/m 15 jaar (inclusief 10 gratis tennislessen)

€ 126,-

Aspirant senior 16 en 17 jaar (inclusief 8 gratis tennislessen)

€ 140,-

Studentleden 18 t/m 22 jaar*

€ 140,-

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 189,-

Daglidmaatschap

€  99,-

Deze contributies zijn excl. de kosten voor de competitie (€ 40)

*bij inschrijving dient een kopie van studentenkaart bijgevoegd te worden.


Gezinskorting*:
Voor gezinsleden, op hetzelfde adres, geldt een korting.
Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 25%.
Het vierde gezinslid en volgende gezinsleden ontvangen een korting van 50% korting.

* de gezinskorting geldt niet voor acties en lidmaatschap studenten. De kortingen worden berekend over de laagste contributies.


(Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud)

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar). Derhalve vóór 1 December van een kalenderjaar. Dit kan middels dit formulier.


Actie voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden gelden de onderstaande actieprijzen bij inschrijving vóór  1 april van het lopende seizoen.

 

Lidmaatschap

Bedrag exclusief lidmaatschap KNLTB-lidmaatschap

Junior

Inclusief tennisracket en 10 tennislessen gedurende 3 jaar

€ 100,-

Senior

inclusief 8 tennislessen voor gedurende3 jaar

€ 100,-

 

Als je gebruik wilt maken van deze actie schrijf je dan hier in.

 

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Geen lid geweest bij LTC Vredenburch.
  • In het volgende kalender geldt de actieprijs niet meer en zijn de dan geldende contributies van toepassing.
  • Gezinskortingen zijn niet van toepassing op de actieprijzen.
  • Alle geldende voorwaarden die ook van toepassing zijn voor alle leden (zoals afschrijven afschrijfbord, tijdig opzeggen lidmaatschap etc.).